Les sol·licituds, que es podran demanar a partir de l’01 d’octubre, finalitzaran el pròxim 30 de novembre.

Des de la Fundació Antonius Musa (COMT), s’inicia l’obertura de terminis per a la presentació de sol·licituds pels ajuts econòmics del Programa de Protecció Social (PPS) per l’any 2024.

Aquests tenen la finalitat d’atendre i donar resposta, complementàriament al sistema públic, a les necessitats més immediates i bàsiques de protecció social del col·lectiu de metges col·legiats al COMT, i a les seves famílies. Es poden trobar diferents prestacions, programes i serveis que permeten fer front de manera integral a les diferents vulnerabilitats en l’àmbit social que puguin presentar.

Tot aquest procés es troba acompanyat de la Treballadora Social de la Fundació, qui informa i assessora al membre col·legial o a la família d’aquest sobre la possibilitat d’accés i el procediment de sol·licituds, segons els requisits del Catàleg d’ajuts PPS.

Consulta la tipologia d’ajuts, objecte, terminis i durada de l’ajuda, col·lectiu destinatari, imports, requisits d’accés, i bases al portal web de la Fundació.

Per realitzar qualsevol consulta es pot contactar a través de:

📱 Whatsapp 621 184 500

✉️ gbona@comtarragona.com

Tipus d’ajudes i calendari