Actualització del Procediment d’actuació davant els casos d’infecció per el nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment.