El Servei d’Urologia, juntament amb la Gerència Territorial, ha posat en marxa el projecte UROEBRE, amb el principal objectiu de recuperar, actualitzar i potenciar la cartera de serveis d’Urologia, amb la inclusió de tècniques quirúrgiques innovadores i avançades per aconseguir una important millora en l’atenció a la població.

Es preveu que aquest projecte estigui consolidat en un període mínim de 3 anys i màxim de 5. Durant el procés de formació hi donaran suport els serveis dels hospitals de referència, Bellvitge, Joan XXIII i Arnau de Vilanova, cosa que garanteix la màxima qualitat en el tractament de pacients.

En el període proposat, l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta serà un Hospital autosuficient per donar resposta a l’augment d’aquesta complexitat quirúrgica que incorpora tècniques laparoscòpiques i avanços en tècniques endoscòpiques a fi que la cirurgia sigui menys agressiva i la recuperació dels pacients més ràpida.

 

En aquesta línia hi ha la implantació d’una nova tècnica quirúrgica per a la hipertròfia prostàtica benigna. Es tracta d’una pràctica poc invasiva que fa ús del vapor d’aigua, i minimitza el sagnat i altres complicacions. No requereix ingrés hospitalari i permet que el pacient marxi immediatament al seu domicili amb sonda vesical que serà retirada de forma ambulatòria al cap de 3 a 5 dies.

S’ha adquirit un làser per al tractament de la litiasi renal amb la finalitat de crear el primer centre d’anàlisi i tractament de les patologies litiàsiques de ronyó de les Terres de l’Ebre, LEOCh (litotrípsia extracorpòria per ones de xoc) cosa que evitarà als pacients nombrosos desplaçaments.

D’altra banda formen part d’aquest projecte diverses activitats acadèmiques. Al mes de març, un seminari web preparatori del Primer Congrés d’Urologia per a metges d’Atenció Primària i Infermeria que tindrà lloc a l’octubre si la situació de la pandèmia ho permet.

Es tracta, en definitiva, d’apropar serveis, unificar criteris i protocols per al maneig multidisciplinari del pacient.