Els Quaderns de la Bona Praxi (QBP) són guies de pràctica clínica que promouen la bona praxi i la prevenció de riscos professionals. Són una eina de formació contínua per al desenvolupament professional dels metges.

En aquest QBP número 37 se centra en la TELEMEDICINA, com y quan utilitzar- la en la pràctica assistencial.