El Col·legi de Metges, en relació a la pandèmia del COVID-19 i pel que fa a l’exercici de l’assistència en les consultes privades, voldria fer les següents consideracions: 

1. És el nostre deure unir esforços i mostrar, encara més en aquests moments, la màxima col·laboració, disponibilitat i professionalitat amb les autoritats sanitàries i amb la ciutadania.

2. Fins al moment les consultes privades no han estat objecte de cap instrucció imperativa específica per part de les administracions públiques competents. Per tant, els professionals de la medicina privada poden seguir exercint, atenent les recomanacions generals emeses en matèria de prevenció i cures.

3. Es recomanarà als pacients que només acudeixin a consulta en cas d’urgències o per motius ineludibles de prescripció mèdica o informe de baixa/alta mèdica.

4. Es recomana fer l’atenció a tots els pacients amb mascareta quirúrgica. A l’acabar la consulta es llençarà, a l’igual que s’haurà de fer, immediatament, després d’un cas sospitós. Les mascaretes no poden ni s’han d’esterilitzar. El germen podria sobreviure-hi fins a 4 mesos

5. El fonendoscopi, el pulsioxímetre i tot aquell material de diagnòstic que hagi estat utilitzat es desinfecta de manera òptima amb alcohol.

6. Mantenir ventilat, en la mesura del possible i freqüentment, l’espai de treball (rebedor, sala d’espera, consulta o despatx) i reforçar la neteja dels espais de treball, folrant amb paper els braços de butaques o altres elements que puguin usar els pacients-clients per acomodar-se durant la visita.

7.  Potenciar en la mesura del possible, la consulta telemàtica i reduir les consultes dels pacients no urgents.

8. Programar les sessions mèdiques mitjançant videconferències.

9. És imperatiu rentar-se les mans després de cada visita o entrevista amb aigua i sabó o desinfectant de mans.

10. Mantenir la distància de seguretat recomanable, un mínim d’un metre, sempre que sigui possible.

11. Col·laborar en tot moment amb les Autoritats Sanitàries i estar disponibles per si s’és requerit.  

Preguntes a realitzar als pacients abans d’entrar a consulta:

  • Té febre o n’ha tingut en els darrers 14 dies?
  • Ha tingut tos o problemes respiratoris en els darrers 14 dies?
  • Ha viatjat a països de risc en els darrers 14 dies?
  • Ha estat en contacte estret amb alguna persona que presentava un quadre respiratori agut en els darrers 14 dies?

Si respon a qualsevol de les qüestions i la seva temperatura és inferior a 37.5 graus, programar la visita d’aquí a 14 dies (a excepció d’urgència).

Si respon SÍ a qualsevol de les qüestions i la seva temperatura és superior a 37.5 graus, avisar de possible contagi.