El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha posat en marxa l’Observatorio de Médicos afectados por la COVID-19 amb la intenció de valorar l’impacte que la malaltia ha causat entre els membres de la nostra professió. Les dades recollides a través del formulari permetran conèixer el nombre d’afectats, així com les diferents condicions que van haver d’afrontar durant la pandèmia. Això permetrà conèixer les conseqüències que la infecció ha causat en aquests.

Accés a tota la informació i el formulari