• La segona dosi d’AstraZeneca ha de ser administrada quan correspongui, independentment de l’edat
• No cal introduir una nova vacuna si la velocitat de subministrament actual no s’interromp
• La insuficiència de RRHH en Salut Pública i Atenció Primària és una de les raons profundes de el mal control de la pandèmia a casa nostra
• Cal consensuar una nova Llei Orgànica o bé admetre un altre Estat d’Alarma si les circumstàncies epidemiològiques així ho exigeixen

La COVID19 està representant el major repte a què els metges de tot Espanya ens hem hagut d’enfrontar en la nostra vida professional i, de moment, els recursos terapèutics que podem utilitzar contra aquesta pandèmia són molt limitats.

És important destacar que, en temps rècord, s’han obtingut proves diagnòstiques necessàries i vacunes molt eficaces; i és fonamental utilitzar aquests recursos de la millor manera possible, en un necessari clima d’unitat i cooperació. En aquest sentit, el vaivé de decisions tècnic-polítiques que poden sembrar desconfiança i caos en relació amb alguna de les vacunes resulta desconcertant per als ciutadans i els professionals.

La fitxa tècnica de la vacuna d’AstraZeneca indica que Vaxzevria “s’administra a adults de 18 anys d’edat i majors” (1), sense limitacions d’edat. La posició de l’Agència Europea de l’Medicament (2), emesa el dia 7 d’abril de 2021, resulta clara pel que fa a aquesta vacuna: els casos de trombosi de sins venosos cerebrals o venes esplácniques han de considerar efectes adversos extraordinàriament rars, havent-se observat 169 casos en 34 milions de dosis administrades. Les seves indicacions no es modifiquen, atès que es tracta d’una vacuna eficaç i molt segura per a la prevenció de la COVID19, especialment les hospitalitzacions i morts.

Igualment, l’OMS (3) reconeix que, després de l’administració de més de 200 milions de dosis, queda clar que el benefici de la vacuna és incomparablement més gran que els seus rars efectes adversos potencials i ens recorda que, encara que siguin plausibles, actualment no està demostrada la seva relació causal.

Considerem que els ciutadans han de dirigir-se, amb total tranquil·litat, a rebre la seva dosi en els centres de vacunació habilitats quan siguin citats i que, si ja han rebut la primera dosi d’AstraZeneca, la segona dosi ha de ser administrada quan correspongui, independentment de l’edat.

Davant d’una pandèmia que ha impactat d’una manera brutal en les nostres vides, és necessari utilitzar aquesta vacuna, a l’igual que les altres, per fer front a la SARS-CoV-2.

Noves vacunes

Sobre la introducció de noves vacunes, s’ha d’explicar -amb claredat- que, si la velocitat de subministrament actual no s’interromp, les comunitats autònomes ampliaran enormement les cobertures vacunals en les pròximes setmanes, sent innecessària altra incorporació.

La resta de món, fora d’Europa, precisa de moltes dosis per poder seguir avançant en la immunització i és impropi que els països rics acaparin tota la producció.

No cal dir que el procés d’inclusió de qualsevol nou fàrmac ha de ser coordinat a nivell nacional i ha de respectar les directrius de l’EMA, evitant desigualtats entre regions i autonomies.

Fi de l’Estat d’Alarma

Cal consensuar una nova llei orgànica, o bé admetre que un altre Estat d’Alarma s’haurà de decidir al Parlament si les circumstàncies epidemiològiques així ho exigeixen.

Més en Salut Pública i Atenció Primària

La pandèmia ha revelat la insuficiència dels recursos humans dels serveis de salut pública transferits a les comunitats autònomes. Ara, tenim l’oportunitat real d’aconseguir una profunda millora i ampliació de plantilles de metges i altres tècnics de salut pública, retribuir el seu treball dignament i aconseguir, amb la millora dels protocols, fer una veritable vigilància i traçabilitat, l’aïllament rigorós dels casos de la COVID-19 i una real i efectiva quarantena dels contactes. Actualment, res d’això s’està aconseguint d’una manera definitiva i aquesta és una de les raons profundes del mal control de la pandèmia a casa nostra.

A més, s’han de potenciar els recursos d’Atenció Primària, que ha de ser l’àmbit preferent per a les immunitzacions i la major part de l’atenció, diagnòstic i vigilància dels casos.

Implicació ciutadana

Tot i els esforços en vacunació, durant molts mesos -i potser anys- la COVID19 seguirà provocant contagis i morts al nostre país. Per tant, hem de continuar treballant tots junts contra la pandèmia, amb una resposta despolititzada, coordinada i basada en l’evidència científica.

La implicació de tota la població continua sent imprescindible en aquesta lluita amb el manteniment de les mesures de prevenció: ús correcte de la mascareta, higiene de mans, distància interpersonal i ventilació d’espais, a més de la solidaritat i empatia tan necessàries en aquests moments difícils . En aquest sentit, la corporació vol subratllar la importància que les persones vacunades segueixin respectant les mesures de prevenció anteriorment esmentades, ja que les persones immunitzades poden infectar-se i contagiar el virus.

Referències

  1. Vaxzevria. Fitxa tècnica. CIM-AEMS. En: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1211529001/FT_1211529001.pdf
  2. AstraZeneca ‘s COVID-19 vaccine: EMA finds possible link to very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets. En: https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
  3. Interim statement of the COVID-19 Subcommittee of the WHO Global Advisory Committee on Vaccine Safety on AstraZeneca COVID-19 vaccine. En: https://www.who.int/news/item/07-04-2021-interim-statement-of-the-covid-19-subcommittee-of-the-who-global-advisory-committee-on- vaccine-safety