L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris informa que s’ha detectat l’aparició d’una impuresa probablement carcinogènica (segons la classificació de la IARC de l’OMS) en determinats medicaments que contenen valsartan. L’AEMPS ha ordenat en aplicació del principi de precaució la retirada dels medicaments.

Arxiu PDF amb tota la informació