Els graduats en Medicina i Cirurgia del nostre país són nivell màster. Des del Consell General de Metges (CGCOM), s’ha elaborat un material divulgatiu amb l’objectiu de mostrar quin és el procediment per a sol·licitar l’equivalència de titulació de Medicina amb el Grau 3 (Màster) del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (BRESSOLES) i el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions (EQF)

Des del CGCOM, en línia amb la defensa i promoció de les competències professionals del metge, s’ha posat en marxa un nou material divulgatiu amb l’objectiu d’explicar als graduats en Medicina el procediment per a obtenir el certificat de correspondència nivell màster.

En aquest sentit, la vicepresidenta primera del CGCOM, Dra. Mª Isabel Moya, recorda que “exercir la nostra vocació requereix d’una gran nota d’accés al Grau en Medicina i d’almenys 11 anys de formació per a poder començar a treballar.

Els estudis universitaris d’un metge són equivalents a un màster malgrat la denominació de graduat en Medicina, (Pla Bolonya), sis anys i suposa 360 crèdits ECTS, enfront dels 240 de la majoria de la resta de graus, sent el nivell de qualificació major en les ciències de la salut. Estem parlant de molts anys dedicats a adquirir i mantenir unes competències. Per a això, continuem formant-nos durant tota la nostra carrera professional per a exercir un lideratge clínic en benefici de la nostra principal raó de ser: la qualitat de l’atenció i la seguretat dels pacients”.

Per a ajudar a l’obtenció i descàrrega d’aquest certificat el Consell General de Metges publica a continuació els passos a seguir. Una informació que està acompanyada d’una infografia i un vídeo promocional per a ajudar a la seva divulgació.

Passos per a descarregar el certificat

Per a obtenir el certificat, cal accedir a la seu electrònica de la pàgina web del Ministeri d’Educació. Allí, seleccionar l’opció buscar tràmits i introduir el text: nivel meces.

A continuació, s’ha de seleccionar l’opció Correspondència entre Títols Universitaris Oficials i nivells MECES.

Dins, en la opció accés com a interessat, seleccionar accedir. Per a això, s’ha d’utilitzar el DNI o el certificat electrònicla cl@ve permanent o la cl@ve PIN.

Quan ja s’ha accedit, cal seleccionar l’opció d’accés  sol·licitud. En la columna accions, s’ha de triar l’opció Certificat correspondència MECES. Finalment, en seleccionar descarregar còpia s’obté el certificat en PDF.