Presidenta

Esther Mayol Racero

Vicepresidenta

Gemma Padilla Pardo

Secretària

Aurora de Ávila López

Tresorera

Pilar Pérez Burillo

 

Vocal

Elena Siniakina

Vocal

Carles Bonet Garcia

Vocal

Luís Martínez Salcedo

Data eleccions: 14/05/21  – Data constitució de la secció: 14/05/21 – Ratificació per Assemblea de Compromissaris: 15/12/21

Els objectius

La secció de Medicina estètica treballa per la defensa dels interessos dels metges que practiquen la Medicina Estètica dins l’àmbit del Col.legi de Metges de Tarragona. 

Aquesta secció vol vetllar per l’estricta pràctica de la Medicina Estètica únicament per la classe mèdica, així com garantir coneixements mínims als seus associats per a l’exercici de la Medicina Estètica i emprendre les accions judicials que es creguin oportunes per intrusisme professional.

Vols formar part de la secció?

Et convidem a participar activament en la vida col·legial.

Donar-se d'alta a la nostra secció