El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya convoca de nou a tots els metges i metgesses artistes o amb aficions artístiques i als seus i les seves cònjuges a participar en aquesta nova edició dels Concursos Artístics en les disciplines de Audiovisual, Dibuix/Pintura, Fotografia, Narrativa breu i poesia.

Com s’hi pot participar?

Hi ha unes bases comunes per a totes les disciplines que exposem tot seguit i unes bases específiques de cada una d’elles que podeu consultar fent clic a la disciplina en la que vulgueu participar: AUDIOVISUAL – DIBUIX/PINTURA – FOTOGRAFIA – NARRATIVA – POESIA

Las bases específiques de cada categoria es troben adjuntes en el PDF

Bases del concurs comunes a totes les disciplines:

Convocatòria: hi poden participar tots els metges col·legiats a Catalunya i els seus cònjugues.

Inscripció: la inscripció és gratuïta.

Acceptació: la participació al concurs significa l’acceptació íntegra de les bases generals i de cada modalitat així com el veredicte del jurat corresponent.

Les obres premiades pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya podran ser reproduïdes en els mitjans que es consideri oportú així com la relació de metges participants.

Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.

Termini de presentació dels treballs:

Del 21 de març al 22 d’abril de 2022 a les 10 hores.

Com fer arribar els treballs?

Els treballs en format digital (audiovisual, fotografia, narrativa i poesia) es poden enviar a l’adreça de correu electrònic del col·legi que organitzi la disciplina en que es participa.

BASES CONCURS