El Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) va acollir l’Assemblea dels representants provincials d’Atenció Primària Urbana. De nou, aquest estiu va ser pitjor que l’anterior: excessives càrregues de treball, manca de substituts, més acumulacions i falta de temps que perjudiquen milers de metges i milions de pacients

L’Assemblea Atenció Primària Urbana va informar sobre les reunions al Ministeri de Sanitat dels grups de treball, formats pels professionals, per les comunitats autònomes i per la ciutadania. D’aquests grups i reunions va sortir el document “Marc Estratègic per a l’AP i Comunitària”, que es va aprovar en el Consell Interterritorial, va passar a Consell de Ministres i posteriorment va ser publicat en BOE. Els representants nacionals d’AP van participar en les reunions.

“El document no recull tots els punts que nosaltres requeríem, però hi ha elements que valorem positivament, tot i que cal pressupostar per dotar-los de contingut. Creiem que, per fi, els problemes que té l’Atenció Primària de Salut, han estat visibilitzats com a problema molt important per part de la classe política i hi ha intents per trobar solucions. Però cal seguir lluitant perquè les paraules es converteixin en fets “. Van subratllar que han deixat clar davant l’Administració, que “el principal problema de l’AP és la manca de metges de Família i Pediatres”.

Per al seguiment i monitoratge de les accions a realitzar s’ha creat l’Oficina Executiva de Seguiment del Marc Estratègic: des d’aquí s’oferiran dades i es realitzaran reunions de seguiment, en què participaran en representació de l’OMC, com a titular el representant nacional de AP Urbana i quan per problemes d’agenda no pugui assistir ho farà el representant nacional d’AP Rural.

A més, es va presentar a l’assemblea un ampli informe sobre situació actual de l’AP a Espanya (2016-2017-2018), en el qual s’informa sobre nombre de centres d’atenció primària, àrees i Zones Bàsiques de Salut; nombre de professionals; nombre de consultes i d’urgències realitzades, tant en centres com en domicilis; inversió en pressupostos pertanyents al nivell d’atenció; s’exposen diferències entre activitat, plantilles i càrregues de treball entre CCAA, així com en infraestructures, habitants assignats per metge de família i edat entre CCAA.

Amb aquest informe es van obtenir les següents conclusions:

• Entre les CCAA ha grans diferències en inversió sanitària pública, en plantilles, càrregues de treball i quotes assignades que no sembla que es justifiqui per les diferències en l’edat o dispersió de la població.

• Es necessiten a Espanya uns pressupostos sanitaris públics finalistes, suficients i equitatius ajustats per criteris objectius (edat, dispersió …) que garanteixin: plantilles suficients amb càrregues de treball assumibles i sense demores per als pacients.

• En definitiva, es necessita que l’atenció sanitària que reben els ciutadans es realitzi en condicions d’igualtat efectiva en totes les comunitats autònomes.

• En resum, en aquest primer nivell assistencial, es poden distingir dos àmbits molt diferents, amb problemàtiques molt diferents:

AP Urbana: Massificació, acumulacions, demores, manca substituts …

AP Rural: Dispersió, aïllament, població més envellida, acumulació de consultoris per falta de substituts, desplaçaments …

A continuació, es va tractar sobre les funcions i competències del metge d’AP i d’altres categories, que es descriuen en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de professions sanitàries, en els seus articles 6 i 7 que a continuació es citen:

Metges: correspon als Llicenciats en Medicina la indicació i realització de les activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut, a la prevenció de les malalties i al diagnòstic, tractament, terapèutica i rehabilitació dels pacients, així com l’enjudiciament i pronòstic dels processos objecte d’atenció.

Infermers: correspon als Diplomats universitaris en Infermeria la direcció, avaluació i prestació de les cures d’infermeria orientades a la promoció, manteniment i recuperació de la salut, així com a la prevenció de malalties i discapacitats.

Es va recolzar la Declaració de l’Assemblea General del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) sobre la substitució de metges per altres professionals sanitaris, no es pot admetre que, davant la falta de metges, la solució que es proposa des d’alguns serveis autonòmics de salut sigui substituir metges per personal d’infermeria. El diagnòstic i tractament l’ha de realitzar un metge tant en les consultes d’AP com en els punts d’atenció continuada.

L’assemblea també es va mostrar en contra de la contractació de metges sense el corresponent títol d’especialista com exigeix la legislació vigent. L’assemblea també valora positivament l’increment de places MIR de medicina de família i pediatria a la convocatòria de l’any passat i en la d’aquest any, encara que la falta d’una planificació a mig i llarg termini ha causat que hi hagi uns 5.000 metges sortits de les facultats en els últims anys que no han pogut accedir a formació especialitzada. Benvingut sigui l’increment de places, tot i que arriba massa tard.

Van destacar que en any més durant l’estiu han existit grans dificultats per les absències per vacances, en la majoria dels centres no han existit substituts o han estat molt escassos, els metges han tingut grans càrregues de treball per la acumulacions dels companys absents, que en molts casos han hagut de coordinar-se per no estar absents més d’un terç de la plantilla.

També hi va haver experiències positives, per exemple es van incentivar les vacances en mesos diferents de l’estiu i nadal amb diversos dies extra, també en moltes CCAA es va incentivar econòmicament als metges que voluntàriament van prolongar la seva jornada a la tarda per atendre amb més temps als pacients de els metges absents per vacances i és molt interessant que als residents se’ls ofereixin contractes d’un any per evitar que marxin fora d’Espanya.

Van concloure que les CCAA haurien de finalitzar el més aviat possible les OPEs que estan en marxa, perquè “no és justificable que es el procés s’allargui durant anys i un cop finalitzades convocar totes les places vacants i les jubilacions previstes fins al desembre, mitjançant una OPE que coincideixi amb la data de finalització dels aproximadament 1.600 metges de família i gairebé 400 pediatres a mitjans de maig pròxim. Aquesta convocatòria i l’oferta de contractes atractius i de llarga durada seria la millor manera de fidelitzar-los”

Van recordar que “una vegada més exigim finançament i plantilles suficients per a Atenció Primària, perquè els ciutadans rebin una atenció de qualitat i sense demores”.

A més, es va informar sobre curs on-line de la Fundació per a la Formació de l’OMC sobre “AP25: Reptes de l’Atenció Primària Espanyola” organitzat per les vocalies d’AP de l’OMC, dirigit a metges col·legiats. 20 hores lectives i acreditat amb 4,3 crèdits espanyols de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut. El curs s’ofereix durant un any natural i l’alumne decideix el moment en que l’inicia.

Document de l’Assemblea 1  

Document de l’Assemblea 1