Amb el títol “Estudio prospectivo: predictores de mortalidad en ingresados por COVID-19”, el treball, liderat pels Servei Medicina Preventiva, ha estat elaborat multidisciplinàriament pels serveis de Medicina Interna, Pneumologia, Medicina Intensiva i Microbiologia – Laboratori Clínic.

S’hi descriuen els 408 casos ingressats a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) des del 13 de març de 2020 fins al gener del 2021, amb l’objectiu de conèixer quins són els factors que poden incrementar la mortalitat dels pacients ingressats, i així poder intensificar l’atenció a la població de risc.

Segons les conclusions de l’estudi, l’edat i el patró radiològic d’infiltrats bilaterals són predictors de mortalitat. En canvi, l’ingrés a la Unitat de Medicina Intensiva (UMI) per si mateix no s’associa a més mortalitat, però sí que s’hi relaciona el fet d’haver de portar ventilació mecànica més de 14 dies. Per la seva part, la comorbiditat amb més de 2 factors de risc també augmenta la probabilitat de mortalitat.

La mortalitat dels pacients ingressats a l’HTVC va ser d’un 11,8%, inferior a la d’altres estudis. Mentre que la mortalitat a l’UMI fou d’un 16,8%.

Altres dades que destaca l’estudi són:

  • L’edat mitjana de les persones ingressades va ser de 63,2 anys.
  • El 73% va ingressar amb pneumònia.
  • El 23,3% va ingressar a UMI i un 15% va necessitar ventilació mecànica.
  • El 77% tenia comorbiditats, de les quals l’embaràs representa només l’1,2%, l’obesitat el 9,6%, la diabetis el 8,4%, i la cardiopatia el 6,1%.
  • El 2,2% eren personal sanitari.

El 2º Congreso Nacional Multidisciplinar Covid-19 de las Sociedades Científicas de España és un referent dels més importants tant per participació, amb representació de més de 80 societats científiques, com per la qualitat de les presentacions.

Els firmants de l’estudi són els facultatius Jessica Lorenzo i Josep Rebull, del Servei de Medicina Preventiva; M. Mar Olga Pérez, del Servei de Microbiologia; Amat Ortí, del Servei de Medicina Interna; Immaculada Salvador, del Servei de Pneumologia; Gaspar Masdeu, del Servei de Medicina Intensiva. I les infermeres Marie-France Domenech, Immaculada Menasanch i Elvira Soler, del Servei de Medicina Preventiva, i Nativitat Cañellas, del Servei de Medicina Interna.