Bologna Health Jobs (www.bolognahealthjobs.com), especialitzada en la selecció de personal sanitari a nivell internacional selecciona de manera URGENT metge especialista en Hematologia per al grup hospitalari més important de país.

 • REGISTRAR EN HEMATOLOGIA

Requisits:

 • Es requereix haver acabat l’especialitat recentment o estar a punt de fer-ho.
 • Tenir nivell B2 en anglès
 • Àmplies possibilitats d’aconseguir un lloc de Consultant en un futur proper (no més d’1 a 2 anys).
 • Especialitat realitzada en un país de la UE o homologada a la UE per arribar a llocs de Consultant.
 • El candidat ha de registrar-se al IMC (Irish Medical Council). En cas de no estar registrat se li ajudarà amb tota la paperassa. Hi ha un temps estimat per al registre de 2 a 3 mesos.
 • Nivell mínim d’anglès elevat (mínim de B2) per poder parlar-lo i escriure’l amb fluïdesa suficient. És necessari passar el IELTS o bé el OET exam.
 • En el cas dels registrars es recomana passar l’IELTS exam. S’indica igualment que Bologna Health Jobs disposa d’una xarxa de professors nadius d’anglès per donar classes per Skype per a tots aquells candidats que no disposin encara de el nivell suficient de l’idioma.
 • Per als doctors que hagin realitzat la llicenciatura fora de la UE, cal tenir-la homologada a Espanya i amb tres anys d’experiència al país on s’ha homologat

Beneficis:

 • Contractes inicials d’1 any amb àmplies possibilitats de ser estesos.
 • Àmplies oportunitats de desenvolupament professional.
 • Salari base per Registrars d’entre 50.000 i 60.000 € anuals en funció de l’experiència aportada que incloent guàrdies per a una setmana de 48 hores en total pot donar un salari brut anual entre 90000 i 110000 € el que suposa un salari net aproximat d’entre 4000 -5000 mensuals.
 • 32 dies naturals per a Registrars. A aquests se li ha d’afegir festes nacionals que hi ha 8 en el transcurs de l’any.
 • Bones condicions de treball i ambient.
 • Molt bona projecció professional i estabilitat contractual en l’ocupació.

Altres beneficis:

 • Es pot obtenir una subvenció mensual de 140 € per fill / mes un cop que el metge passi a ser resident al país.
 • Molt alta qualitat de col·legis públics que a més són gratuïts.
 • BHJ ofereix tot un seguit d’ajudes a l’candidat durant el procés de selecció com són: revisió de CV per adequar-los a les ofertes, ajuda amb el registre en el col·legi mèdic de la República d’Irlanda (IMC), assessorament per a la preparació de les entrevistes amb els hospitals, ajuda per aconseguir acreditar l’experiència a Espanya o altres països, ajuda amb temes de relocalització, etc.

Contacte: Viviana Algar Triginer

Telèfon: 687242483

Tots els candidats interessats han d’enviar un CV en anglès a la següent adreça de correu electrònic: viviana@bolognahealthjobs.com