Els delegats aproven per unanimitat la liquidació pressupostària d’ingressos i despeses així com el balanç de situació corresponent a l’exercici de 2018.

Dins de l’informe del President, el Dr. Vizcarro va explicar als assistents els diversos actes que han tingut lloc des de la darrera assemblea celebrada el passat mes de desembre.
Primer va començar detallant les reunions mantingudes amb el Consell de Metges de Catalunya (CCMC) i amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Tot seguit va fer esment de la Fundació Antonius Mussa i va voler desglossar els actes del 120è aniversari del COMT. Destaquen les diverses celebracions com la dels d’honorífics que es van dur a terme a Reus, Tortosa i Tarragona. En les dues primeres també van comptar amb les conferències magistrals dels Dr. Masana a la capital del Baix Camp i el Dr. Contreras a Tortosa.
Seguint amb l’informe d’activitat, el Dr. Vizcarro va parlar de l’emotiu acte en memòria dels metges traspassats i va explicar en quin punt es troba la futura estàtua d’Antonius Mussa.
Finalment l’àrea de tresoreria va delegar la presentació de la liquidació pressupostària a l’auditoria ALARIS que va detallar l’exercici fiscal amb un superàvit de 110.000 euros.