Salutació del President

Com a nou president del Col·legi de Metges de Tarragona m'adreço a tots vosaltres des...

Vocalies

  VOCALIES DEL COMT Vocalia de Formació i Metges Joves: Dra. Anna Palau Vendrell Vocalia...

Comissió Permanent

La comissió permanent serà citada pel president i es reunirà ordinàriament amb la mateixa periodicitat...

Assemblea de Compromissaris

Membres Els Estatuts, en el seu Capítol Segon De l'Assemblea de Compromissaris, Article 15 Distribució...

Junta de Govern

PRESIDENT Dr. Sergi Boada Pié Vicepresidenta primera Dra. Maria del Carme Boqué Oliva Vicepresidenta segona...

Comissió Deontològica

Funcions Assessorar la Junta de Govern en totes les qüestions i en tots els assumptes...