La Secció ha renovat als seus membres amb l’objectiu de promoure un major reconeixement del metge tutor així com desenvolupar un programa formatiu específic dins del COMT.

La presidenta de la Secció, la Doctora Sheila Ruiz i la vicepresidenta, la doctora Yolanda Alonso, han explicat quins són els grans objectius que aquesta Secció s’ha marcat després de renovar a la seva Junta.

Un dels grans reptes, a més del reconeixement del professional i d’aconseguir un projecte formatiu específic, és aconseguir poder elaborar un mapa actualitzat de metges tutors de la província de Tarragona. Un cop elaborat aquest mapa, la idea de la Secció és poder generar una enquesta de necessitats que els permetrà poder analitzar la situació dels metges tutors i docents del territori.

Alhora, les doctores han destacat que les grans problemàtiques a les que s’enfronten se centrarien en aspectes com la falta de temps per a poder dedicar al resident, per aquest motiu reivindiquen la necessitat de poder disposar de temps per a poder tutoritzar als residents amb garanties. En la mateixa línia, la Secció ha detectat una manca important de formació assequible dins de la província i volen aconseguir un programa formatiu específic i de qualitat que eviti desplaçaments a d’altres indrets del territori.