L’enquesta sobre la situació laboral dels metges a Espanya conclou que la inestabilitat i la temporalitat laboral segueix marcant la pauta contractual al Sistema Públic de Salut. La cinquena onada d’aquest estudi, permet certificar que el 27% dels metges enquestats tenen contractes precaris, sense plaça en propietat.

Per a l’elaboració de l’informe s’ha comptat amb 13.500 enquestes, de les quals es desprèn que el 39% dels metges enquestats són interins i porten més de 10 anys sense aconseguir consolidar la seva plaça mitjançant concurs d’oposició. Respecte aquesta informació, la mitjana de contractes signats en l’últim any pels facultatius enquestats que estan treballant és de 4,24. Aquesta xifra s’eleva fins a 9 en el cas dels professionals que són a l’atur i han treballat al sistema públic durant el darrer any. En concret, les dones (4,31 contractes), els menors de 40 anys (4,74 contractes) i les persones de nacionalitat estrangera (7,89 contractes).

Paral·lelament, es manté l’atur de llarga evolució entre els enquestats. El 34% dels metges enquestats que no disposen d’una plaça en propietat i estan a l’atur i cercant feina porten més de sis mesos sense treballar, i el 21% està en aquesta situació des de fa més d’un any. A banda, també s’observa un nou increment de l’atur submergit a la professió mèdica. És a dir, el 35% dels facultatius enquestats que no disposen d’una plaça en propietat i estan en situació de desocupació, no estan inscrits a l’atur, observant un creixement al llarg de la sèrie de 12 punts.

2 de cada 3 MIR de primer any no estan supervisats de manera constant   

És preocupant observar com dos de cada tres MIR (66,7%) de primer any de residència afirmen no estar supervisats de manera constant durant la seva tasca assistencial diària. A més, el 86,1% no estan supervisats de manera constant durant les seves guàrdies de presència. El 31,1% no se senten prou supervisats, o abandonats durant les mateixes.

A banda, sobre aquest estudi també cal destacar que el 65% dels professionals enquestats afirma haver patit agressions en l’exercici de la seva professió. El perfil que es pot extreure és que l’agressió més comú és a dones d’entre 41 i 60 anys. El 60% no va denunciar aquesta agressió.