ARTICLE D’OPINIÓ

Galens: qüestions mèdiques intemporals

Res és molt fàcil, si es vol fer bé. Per exercir la Medicina cal un esforç continuat, tant per mantenir i millorar la competència professional (Eficàcia, Efectivitat, Eficiència, Ètica, Empatia) com per preservar la salut pròpia. L’exercici professional de Medicina a més de la tasca assistencial inclou molta feina que...

WelCOMT Nadó

COMT
PODCAST

Veure tots els podcasts

LA CUINA DEL COMT

Veure més

ACORDS DE JUNTA

Veure més

La recepta del comt

Veure més receptes

COMT TV

Veure els videos