Amb relació a la vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya (MC) prevista els dies 25 i 26 de gener de 2023, el COMT manifesta que:

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona dóna suport a  totes aquelles mesures que suposin una millora de la situació dels nostres col·legiats. Aquesta institució es posicionarà sempre a favor de la defensa i el benestar col·legial respectant, si així ho considera individualment cadascú, el dret de vaga. 

La creixent dificultat per a donar resposta a les necessitats sanitàries de la població, l’infrafinançament crònic o les condicions laborals i salarials de la nostra col·legiació fan que aquesta Institució vulgui deixar palesa la seva preocupació per la situació sanitària actual. Per aquest motiu, donem suport a la demanda de millora en les condicions laborals i salarials, que ha d’anar acompanyada d’una modificació de les condicions en què es desenvolupa la tasca assistencial. Necessitem compromisos ferms i determinació per complir-los.

El COMT demana responsabilitat, consens polític i encoratja a les parts implicades a assolir acords en benefici de la majoria. Alhora, insta a la creació d’un conveni mèdic, negociat directament per metges, per tractar les condicions laborals específiques del col·lectiu.