Programa suport psicològic als professionals de la salut i a les Unitats Bàsiques de Prevenció de Riscos Laborals (UBP), de l’àmbit de la salut a la Regió Sanitària Camp de Tarragona (RSCT) en el context de la crisi del COVID-19.

JUSTIFICACIÓ

La pressió assistencial, l’exigència de presa de decisions crítiques, les llargues jornades de treball, l’ exercici d’una pràctica professional radicalment diferent a la que habitualment s’ha realitzat és l’escenari generat per l’actual pandèmia coronavirus SARS-CoV-2. Tot plegat unit a la situació d’alarma social i a les condicions adverses en les quals es desenvolupa la tasca dels professionals de l’àmbit de la salut, genera situacions d’estrès sostingut amb important sobrecàrrega emocional, associat a altres elements d’estrès (temor al contagi, preocupació pels familiars,etc).

La sobrecàrrega emocional actual pot provocar experimentar un elevat volum de reaccions i símptomes afectius, d’ansietat, alteracions cognitives, conductes de risc, inclòs estrès posttraumàtic, en els mesos posteriors a la superació de l’actual crisi sanitària entre els professionals sanitaris i que podria arribar a ser, segons els estudis realitzats en Hunan i Wuhan (la Xina), entre el 10 i 15% de les plantilles dels serveis crítics (Cures Crítiques i Reanimació, Medicina Interna, Pneumologia i Malalties Infeccioses), amb major prevalença en infermeria.

OBJECTIU

– Donar suport psicològic als professionals de l’àmbit de la salut de la Regió Sanitària Camp de Tarragona amb la finalitat de reforçar l’afrontament individual de l’estrès, generar estratègies adaptatives i afavorir la cohesió dels equips.

– Sensibilitzar (fer prendre consciència) als professionals de les possibles conseqüències afectives, comportamentals i relacionals en l’actual situació sanitària. Existeix una pobra percepció del risc de sobrecàrrega emocional entre els professionals (major entre els homes).

– Donar suport a les Unitats Bàsiques de Prevenció de Riscos Laborals (UBP) de les organitzacions de l’àmbit de la salut de la RSCT.

QUI SOM

-L’equip de suport psicològic esta constituït per 4 Psicòlogues clíniques de la Xarxa de Salut Mental de l’Institut Pere Mata. 

Tota la informació necessària es troba en aquests documents: