Tens un ordinador portàtil vell i no saps què fer-ne? Saps que algú se’n podria beneficiar d’aquest aparell? Aquest és l’objectiu del Projecte SustainComp que ha posat en marxa la URV Solidària i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) amb la plataforma Labdoo.

 

Vols conèixer com funciona? Segueix llegint l’entrevista que des del COMT els hi hem fet!

En què consisteix el Projecte SustainComp URV?

Al món es retiren cada any milions de portàtils que encara es troben en condicions de donar servei. Simplement sanejant-los i carregant-los amb programari educatiu, poden esdevenir una eina molt poderosa per desbloquejar la bretxa digital educativa arreu del món. El projecte s’executa simplement amb la bona voluntat de les persones a través de la contribució amb el seu temps (la col·laboració global) recollint, sanejant i transportant els ordinadors, i amb els recursos no utilitzats, com ara ordinadors portàtils o espai d’equipatge dels viatgers i, per tant, no es necessària inversió econòmica per a dur a terme l’objectiu. Així mateix no es produeixen emissions de contaminants addicionals, atès que s’aprofiten viatges programats per a altres funcions.

 

Quin paper hi juga la plataforma Labdoo en aquest projecte?

La plataforma Labdoo (www.labdoo.org) és la xarxa social mundial (d’origen català) a través de la qual es coordinen tots els processos i s’intercanvia lliurement tota la informació tant tècnica com d’estocs, així com de desplaçaments possibles. Qualsevol persona interessada s’hi pot inscriure i exercir alguna d’aquestes funcions; pot ser donant, sanejador/a, viatger/a, etc.

Podríem dir doncs que els nostres equips informàtics poden tenir una ‘segona oportunitat’, oi?

Un ordinador que a molts de nosaltres no ens serveix per a les tasques professionals o acadèmiques del dia a dia per l’exigència cada cop més elevada de software específic, un cop sanejat i preparat adequadament pot ser molt útil perquè un/a estudiant pugui utilitzar-lo per connectar-se a la xarxa i utilitzar software senzill que li permeti continuar els seus estudis. Per al cas d‘indrets on no existeix la possibilitat de connexió, els ordinadors els preparem incorporant bases de dades educatives lliures. Un exemple és la inclusió de tot el contingut de la Wikipedia. És una llàstima acumular ordinadors en desús que poden ser molt ben aprofitats.

 

Si jo vull donar el meu portàtil, com ho he de fer?

Tens dues vies; contactar directament amb la plataforma www.labdoo.org o directament amb la URV Solidària (www.urv.cat/urvs) si la teva ubicació és propera a Tarragona.

Quins requisits han de tenir els portàtils que us arriben?

Els equips han de poder engegar, han de tenir el teclat complet, han de disposar d’un mínim d’1 GB de RAM i han de tenir el transformador de corrent. La bateria no és imprescindible. En línies generals l’equip no ha d’estar malmès. S’ha de tenir en compte que les persones voluntàries no reparen sinó que condicionen els equips. Quan els equips estan massa malmesos s’aconsella a la persona donant que la millor opció és el reciclatge.

 

I quan us arriben, què és el que els hi feu?

Existeix tot un procés que està estipulat i codificat en la plataforma. En primer lloc es fa una revisió visual, a continuació es neteja l’equip (i actualment es desinfecta), seguidament es codifica dins la plataforma i s’identifica el donant (que rebrà en tot moment informació de l’estat del seu equip). Un cop codificat, es posa en marxa i si l’equip funciona, es procedeix al seu condicionament amb el formatat del disc dur per fer un esborrat segur i definitiu de qualsevol vestigi d’informació anterior. A partir d’aquí se l’instal·la un sistema operatiu i software educatiu lliures i queda preparat per a un nou ús.

 

Un cop enllestits, com arriben als nous propietaris?

Els equips queden emmagatzemats i a l’espera de trobar viatgers que es desplacin als llocs de demanda d’equips (pensem que és una xarxa mundial). Quan aquest vincle es produeix, el viatger recull l’equip (o equips) i els transporta com a part del seu equipatge. Cada una d’aquestes passes produeix canvis en la traçabilitat de l’equip que va canviant d’estat dins la xarxa.

 

A més, tant el donant com al gestor, se’ls permet saber en tot moment en quina fase del procés es troba el seu equip, oi?

Efectivament, a través d’un sistema d’etiquetatge se sap en quin estat es troba cada equip. Hi ha diferents nomenclatures:

S0=etiquetat, S1=donat, S2=sanejat, S3=assignat, T1=en trànsit, S4=entregat, S5=deteriorat/avariat S6= reciclat. Cada cop que aquest etiquetatge canvia, el donant rep un correu electrònic.

Fins a la data, quants aparells heu rebut, quants n’heu entregat i a on?

Mundialment i des del naixement de la plataforma se n’han lliurat 19.087 unitats. Per part de la URV Solidària (SustainComp) tenint en compte la nostra recent incorporació que coincideix amb la pandèmia associada a la COVID-19, unes setanta unitats.

 

A escala local, quanta gent s’ha beneficiat d’aquesta iniciativa solidària?

Coincideix amb el nombre d’unitats entregades. El que sabem és que en molts casos una sola unitat que arriba a una família pot afavorir la tasca d’estudi de més d’un nen o nena.

 

La COVID 19 ha posat de manifest una mancança de recursos en molts àmbits. Com ha ‘afectat’ al projecte? Heu notat un increment de la demanda? Quina ha estat la resposta de la gent a l’hora de donar els seus aparells informàtics?

La COVID-19 ens ha perjudicat organitzativament perquè el nombre de persones voluntàries és més reduït del que voldríem i, per altra banda, ens ha restringit molt la mobilitat. Per altra banda ens ha permès adonar-nos de la gran bretxa tecnològica existent a casa nostra. Ha estat una sorpresa descobrir la gran quantitat de famílies que no disposaven de recursos tècnics perquè els nens/es poguessin seguir els seus estudis a distància.

La resposta de la gent va molt lligada a la difusió mediàtica que es fa del projecte, de tal manera que observem clarament com cada cop que es promou hi ha persones que ens contacten per donar equips.

 

Quin feedback heu rebut de les escoles/usuaris que s’han beneficiat de l’URV SustainComp?

La resposta és molt gratificant. Els professionals agraeixen la recepció d’equips perquè determinats estudiants no es quedin despenjats dels seus estudis, de tal manera que s’estableix una dinàmica permanent pel que fa a la demanda/recepció d’equipament. Els centres receptors acostumen, a la vegada, a involucrar-se en el projecte incentivant la donació en el seu entorn. També tenim missatges directes d’estudiants expressant el seu agraïment. En alguns casos molt emotius.

 

De moment treballeu amb ordinadors portàtils, teniu pensat ampliar el ventall d’aparells electrònics sigui amb tauletes o ordinadors de sobretaula?

Considerem que el projecte acaba de començar. Tenim moltes expectatives que passen, entre altres aspectes, per incloure equips de sobretaula. Tanmateix, amb les condicions actuals de prevenció associades a la COVID-19, cal ser prudents i adaptar-nos a unes dimensions sanitàriament assolibles.