Ajuda mensual per a plaça en residència de gent gran

  Definició Ajuda econòmica de caràcter mensual i renovable anualment, adreçada a contribuir a sufragar...

Metge amb discapacitat

  Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a atendre les necessitats...

Prestacions educacionals

    Prestació educacional mensual per a menors de 21 anys   Pròrroga d'estudis després...

Metge jubilat

   Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, dirigida a complementar els ingressos...

Viduïtat

  Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a compensar la carència...

Productes per la cura personal

  Definició Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l'adquisició de determinats productes de...

Ajut per defunció

  Es tracta d’una assegurança col·lectiva de vida per defunció que proporciona als beneficiaris un...

Ajuts socials i econòmics

Atenció social i a la dependència Tramitació del servei de teleassistència i localització Suport econòmic...

Tramitació del servei de teleassistència i localització

  Es tracta d'un servei adreçat a garantir que els col·legiats que visquin sols i/o...

Suport econòmic per a l’adaptació de la llar o ajudes tècniques

  Definició Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l'adquisició de determinats productes de...