Ajuda mensual per a plaça en residència de gent gran

 

Definició

Ajuda econòmica de caràcter mensual i renovable anualment, adreçada a contribuir a sufragar el cost...

Viduïtat

 

Definició

Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a compensar la carència...

Metge amb discapacitat

 

Definició

Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a atendre les necessitats bàsiques de...

Metge jubilat

  

Definició

Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, dirigida a complementar els ingressos...

Productes per la cura personal

 

Definició

Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l'adquisició de determinats productes de suport per...

Servei d’atenció social

 

Definició

Servei d'informació, valoració i orientació social, prestat per professionals de l'atenció psicosocial.

 

Destinataris

  • Metges col·legiats
  • Cònjuges o parelles...

Ajut per defunció

 

Es tracta d’una assegurança col·lectiva de vida per defunció que proporciona als beneficiaris un ajut...

Suport econòmic per a l’adaptació de la llar o ajudes tècniques

 

Definició

Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l'adquisició de determinats productes de suport per...