Ajuda mensual per a plaça en residència de gent gran

  Definició Ajuda econòmica de caràcter mensual i renovable anualment, adreçada a contribuir a sufragar...

Metge amb discapacitat

  Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a atendre les necessitats...

Metge jubilat

   Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, dirigida a complementar els ingressos...

Prestacions educacionals

    Prestació educacional mensual per a menors de 21 anys   Pròrroga d'estudis després...

Viduïtat

  Definició Ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a compensar la carència...

Productes per la cura personal

  Definició Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l'adquisició de determinats productes de...

Servei d’atenció social

  Definició Servei d'informació, valoració i orientació social, prestat per professionals de l'atenció psicosocial.  ...

Ajut per defunció

  Es tracta d’una assegurança col·lectiva de vida per defunció que proporciona als beneficiaris un...

Ajuts socials i econòmics

Atenció social i a la dependència Tramitació del servei de teleassistència i localització Suport econòmic...

Tramitació descans pel cuidador

  Suport per a col·legiats que tenen cura d'una persona depenent o familiars de metges...